Loadmaster Alpha 100
Nu informatie opvragen
Het systeem meet voortdurend de hydraulische druk in het hefcircuit met behulp van 2 tot 4 druksensoren. Deze druksignalen worden bijkomend gecontroleerd door middel van 2 hoeksensoren die daarenboven ten allen tijde de positie van de hefarm in rekening nemen. Hierdoor is het mogelijk de weging uit te voeren op eender welke hoogte (tijdens de hefbeweging), wat resulteert in een nog snellere belading.

Voordelen

 • Intutief, gebruiksvriendelijk en ergonomisch
 • Superieure nauwkeurigheid in alle omstandigheden
 • Nauwkeurige gewichtsberekening, zowel net na de opstart van de machine als na langdurig gebruik.
 • Verzekert correcte belading van voertuigen.
 • Individueel doelgewicht per product, truck, etc. mogelijk.
 • Netto-weging voor pallets en containers.
 • Nog sneller het correcte gewicht bereiken bij de laatste bak van een lading.
 • Meerdere verschillende laadopdrachten tegelijkertijd uitvoeren.
 • Geen tijdverlies tijdens het wegen met dynamisch wegen
 • Statisch wegen mogelijk om bijv. te kunnen wegen onder een silo.
 • Truck en trailer krijgen bijv. elk een eigen doelgewicht om aslastoverschrijding te voorkomen.
 • Wegen kan met 10 verschillende aanprikstukken (bakken, vorken, ...)
 • Fijnafstelling met een referentiegewicht op de site, bijv. een weegbrug.
 • Verregaande traceerbaarheid van weeggegevens
 • Hulp bij stockbeheer.
 • Makkelijke interactie met EPR-systeem

Eigenschappen

 • Kleuren touchscreen en fysieke knoppen
 • Nieuwe weegtechnologie met inclinometers
 • Automatische comptensatie van de olietemperatuur
 • Automatisch optellen van opeenvolgende ladingen of automatisch aftrekken van nog te laden restgewicht na ingave van doelgewicht
 • Flexibele weeghoogte op eender welk moment
 • Tarra-functie
 • 'Tip-off' functie voor de laatste bak, op eender welke hoogte
 • Vijf vooraf in te stellen 'jobs' voor laadopdrachten die veelvuldig terugkomen
 • Statische en/of dynamische weegmethode
 • Eén en dezelfde laadopdracht kan opgedeeld worden in meerdere delen
 • Meerdere kalibratiegeheugens
 • Fijnafstellingsfunctionaliteit voor kalibratie
 • Uitgebreide opslagmogelijkheden met eenvoudige zoek- of rapportagefunctie
 • SQL-database functionaliteit

: Accessoires

: Foto's

: Documentatie

: Technische info